O NAS

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Starzenie się jest naturalnym etapem życia człowieka; szczęśliwie w wyniku postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia żyjemy coraz dłużej i dłużej też pozostajemy w dobrej kondycji intelektualnej i fizycznej. Więcej lat spędzamy na emeryturze, poza aktywnością zawodową. Nie oznacza to, że musi to być okres bierności, nudy, braku perspektyw czy braku szans na rozwój osobisty. Przeciwnie, czas, którym dysponuje współczesny senior, może być spożytkowany w wartościowy, twórczy i ciekawy sposób. Mogą go wypełnić spotkania z ludźmi w zbliżonym wieku, podczas których jest możliwość realizacji swoich pasji i zainteresowań. Efektem takiej aktywności jest zawsze wzrost wiary we własne możliwości, poczucie zadowolenia i sensu życia. Dogodnym miejscem do realizacji takich form aktywności jest środowisko wyższej uczelni z całym jej zapleczem intelektualnym i organizacyjnym. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, to oferta adresowana do tych, którzy chcą być w dalszym ciągu aktywni, sprawni intelektualnie i fizycznie oraz żyć wartościowo i stale się rozwijać.
Proponujemy seniorom studia w atrakcyjnej i przystępnej formie, prowadzone przez wybitnych wykładowców i specjalistów praktyków. Zajęcia mają formę wykładów, prelekcji, warsztatów i zajęć terenowych. Zapewniamy doskonale wyposażony budynek z podjazdami i toaletami dla niepełnosprawnych, windą, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi i salami wykładowymi oraz biblioteką.
Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje zajęcia w ramach kilku obszarów.