HUMANISTYCZNY SENIOR

Uniwersytet Trzeciego Wieku

W marcu 2018r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach drugiej edycji programu do MNiSW trafiło 49 wniosków, spośród których wybrano 20 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to blisko 6 mln zł, w pierwszej edycji były to 4mln zł.

Nasz projekt uzyskał akceptację i będzie realizowany od marca do października 2018r. pod tytułem „ Humanistyczny Senior”. W Roku Jubileuszowym Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasz projekt szczególnie nastawiony jest na działania edukacyjno- kulturalne o charakterze narodowościowym połączone z poznaniem nie tylko historii Polski, ale również historii swojego regionu. Odbędzie się m.in. szereg spotkań, warsztatów, zwiedzanie Szczecina oraz wystawy stałej w Centrum Dialogu Przełomy, który ma charakter multimedialny i opowiada o przełomowych momentach w historii Szczecina i Pomorza Zachodniego w latach 1939-1989.