REKRUTACJA

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Rok studiów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku kosztuje 200 zł i obejmuje 15 godzin zajęć w ramach wybranego obszaru wiedzy. Studenci spotykają się na zajęciach raz w miesiącu. Dodatkowo, już nieodpłatnie, otrzymują od uczelni możliwość udziału w wielu innych formach edukacyjnych: np. kursach języka niemieckiego i angielskiego poprzez darmowy dostęp do platformy e-Iearningowej, dostęp do zasobów biblioteki uczelnianej, pierwszeństwo udziału w projektach, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach organizowanych przez uczelnię, uczestnictwo w uroczystościach uczelnianych, wsparcie doradcy zawodowego i innych.
Aby zapisać się na zajęcia należy wypełnić załączoną na stronie deklarację i złożyć ją w siedzibie uczelni lub przesłać na jej adres:

Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie,
ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, lub ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin
Płatności można dokonać przelewem na konto uczelni:
Bank: Pekao S.A. IV O. Szczecin
nr rachunku: 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
koniecznie z dopiskiem: Uniwersytet Trzeciego Wieku lub uiścić gotówką w momencie składania deklaracji.

Deklaracja Uniwersytet Trzeciego Wieku